Google optimering

Google bidrager med 90% af alt søgemaskinetrafik til danske hjemmesider og derfor har vi primært fokus på SEO optimering til netop Google i Danmark.

Google var en af de første søgemaskiner, der udviklede automatiseret gennemgang af hjemmesider der var god nok til, at resultaterne rent faktisk kunne bruges til at søge efter produkter, services og informationer på det store internet.

For at forstå SEO er det nødvendigt at forstå, hvordan Google i praksis og teori fungerer.

Før den automatiserede gennemgang af hjemmesider blev udviklet, var eneste mulighed for at få et overblik over internettet de mange forskellige kataloger, hvor hjemmesider blev kategoriseret op og listet efter emner.

Trods katalogerne var meget store og indeholdt mange tusindvis af hjemmesider, var det kun en meget lille procentdel, man som bruger blev præsenteret overfor -og derfor var det svært t finde de bedste hjemmesider indenfor hvert felt.

Katalogerne var drevet af medarbejdere, der manuelt gennemgik hver enkelte hjemmeside, hvor de blev analyseret på forskellige måder, for at klarlægge kvalitet, emne osv.

Hver gang en medarbejder havde kategoriseret en ny hjemmeside og lagt den i kataloget, var 300 nye blevet lagt online og derfor var udfordringen at programmere en matematisk beregningsmodel, der kunne løse opgaven hurtigere og bedre end en medarbejder kunne manuelt.

Google løste opgaven ved at udvikle en beregningsmodel ved navn Pagerank.

Den kunne ud fra antallet af indgående links og kvaliteten heraf, analysere sig frem til hvor populært et website var og dermed placerer det i en prioriteret oversigt, hvor de bedste hjemmesider blev vist øverst.

I samarbejde med andre beregningsmodeller, kunne Google nu matematisk beregne sig frem til en hjemmesides emne, dybde og popularitet indenfor kategorien.

Det gav så gode resultater, at Google meget hurtigt vandt markedsandele.

De samlede beregninger Google foretager kaldes Google algoritmen.

Den består i dag af mange forskellige beregninger, der samlet ser på mere end 200 forskellige signaler, når placeringerne beregnes.
Der er endda inkluderet beregninger, der opsnapper hjemmesider der forsøger, at snyde sig til kunstigt høje resultater.

Alle algoritmer holdes hemmelige, for at undgå snyd og manipulation.

Hvad består Google optimering nøjagtigt af?

Når man SEO optimerer en hjemmeside, optimeres de signaler man ved medtages i algoritmen, så Google opfatter hjemmesiden på nøjagtigt den måde vi ønsker.

Man hjælper dermed algoritmen til at foretage de helt rigtige beregninger, så resultatet er en bedre placering i søgeresultaterne.

Et lille eksempel

Google er en maskine, der besøger hjemmesiden og foretager beregninger.

Et billede kan en matematisk beregning på en maskine ikke ”se”.

Googles maskine kan godt se, at der ligger et billede på hjemmesiden, men hvad der nøjagtigt er på billedet, kan maskinen ikke se. Derfor forsøger maskinen at gætte sig frem til det, ved at se på de signaler der er.

Her hjælper man Google til, at forstå hvad der er på billedet ved, at give billedet et relevant filnavn og skrive en såkaldt ”alt tekst” i koden på hvert billede.

Nu forstår Google pludselig hvad der er på billedet og det gør det lettere for algoritmen, at forstå det samlede indhold på en side = bedre placering på det rigtige søgeord.

Sådan kan man hjælpe Google på vej ved et hav af forskellige små optimeringer internt på hjemmesiden.

Det er et meget tidskrævende manuelt arbejde, men resultaterne taler for sig selv.

Googles algoritme er dynamisk

Som tidligere nævnt består Googles algoritme af mange små algoritmer, der har hver sin agenda.

Med jævne mellemrum justeres de og nye kommer til – gamle tages ud osv.

Derfor er det også umuligt, at garanterer høje placeringer 100%.

Fra den ene dag til den anden, kan en algoritme justeres, så resultaterne ændres markant og det er vi desværre ikke herre over hos SEO Advisor.

Et eksempel kunne være, da Google i 2012 introducerede en ny del algoritme, der straffede alle hjemmesider med for mange lavkvalitets links.
Her blev meget store andele af internettets hjemmesider straffet og det vendte komplet op og ned på hvilke sider der fik høje placeringer.

Den slags ændringer kan ikke kontrolleres med SEO optimering, men ofte vil der komme ”hentydninger” om den slags voldsomme ændringer og vi følger nøje udviklingen dagligt.

Begrebsforklaring

Onpage SEO

Når vi taler on onpage SEO, er det alle de tilretninger, der foretages på selve hjemmesiden.
Formålet er, at sørge for Google forstår hvad hjemmesiden omhandler og at den bliver placeret på de rigtige søgeord.
Ved at anvende udvalgte søgeord forskellige steder på hjemmesiden, hjælper vi Google til, at forstå hvilke undersider, der er relevante for hvilke søgeord m.m.

Offpage / ekstern SEO

Offpage SEO er alt omkring hjemmesiden, hvor indgående links er den primære del.
Links anvendes af Google til at analysere en hjemmesides popularitet, men også til at forstå hvad der forventeligt må være på de enkelte undersider.
Linkes meget ind til en underside med links, der handler om Aktier, må der være noget om Aktier på undersiden.

Lokal SEO

Begrebet dækker over de optimeringsmuligheder, der findes for at forbedre hjemmesidens synlighed på et geografisk bestemt område f.eks. en by.
Her optimeres mod søgeord i sammenhæng med geografi f.eks. Børsmægler København

Social SEO

Social SEO hører under offpage SEO, men er fokuseret på social synlighed på f.eks. Google Plus, Facebook og Twitter.
Her er mange gode muligheder for påvirkning af forskellige segmenter i målgruppen og sociale signaler er også en del af Googles algoritme, så de er vigtige.

Teknisk SEO

En hjemmesides platform f.eks. WordPress har forskellige udfordringer i forbindelse med SEO.
Teknisk SEO dækker over de muligheder, der er for at tilrette platformen, så den på bedste mulige vis er søgemaskinevenlig.
Det kan i praksis gøres ved, at aflukke visse dele af platformen fra søgemaskinerne, så det kun er relevant indhold, der medtages under beregningerne i Googles algoritme.

Konverteringsoptimering

Dækker over de muligheder, der er for at optimere en hjemmesides udtryk og setup, så flest mulige af de besøgende ender med et køb eller en henvendelse.
Når en hjemmeside har opnået de ønskede placeringer, vil det være yderst fornuftigt, at se nærmere på, om det er muligt, at få flere brugere konverteret til kunder.

Konverteringsoptimering kan naturligvis også foretages før en søgemaskineoptimering foretages, det er dog oftest nødvendigt, at gentage optimeringen efter søgemaskineoptimeringen igen, da trafiksammensætningen nu er anderledes.