SEO begreber

URL

Forside og hver underside, har sin helt egen URL.
For alle undersider og f.eks produkter vil den samlede URL altid blive en kombination af domænenavnet og sidens navn

Søgemaskinerne anvender URLs til, at forsøge at klarlægge, hvad en given underside omhandler.
Indholdet af ord i en URL, er derfor et rankingsignal, der har betydning for placeringen i søgeresultaterne.

Duplicate content

Søgemaskinerne ønsker kun at vise én version af hver tekst og billede.
Har et website den samme tekst på flere undersider, udvælges kun én af disse sider til visning i søgeresultaterne.
Der kan både være tale om intern duplicate content og eksternt.

Anvendes kopierede tekster f.eks. en produktbeskrivelse fra leverandøren, er der stor sandsynlighed for, at produktet ikke vises i søgeresultaterne, da teksten er duplicate content.

Canonical og Noindex

Canonical er et tag, der kan anvendes på URLs, der har ens indhold med andre URLs på et domæne.
Det kan være produktvarianter i farver, hvor samme tekst fremgår af hver variant.
Her kan canonical anvendes til, at vise søgemaskinerne hvilken af de mange varianter, som er hovedproduktet -og som ønskes vist i søgeresultaterne.

Noindex er ligeledes et tag, der kan anvendes til at bede søgemaskinerne om IKKE at medtage indholdet fra en URL i deres søgeresultater.

Søgeords kannibalisme

Hver URL bør have fokus på sit helt eget søgeord og har de ikke det, kan der opstå søgeords kannibalisme, hvor flere forskellige URLs kæmper om placering på samme søgeord.

Anvendes det samme søgeord flere steder på et domænes URLs og gøres det både i titler, overskrifter og tekster, ja så vil søgemaskinerne kun udvælge én URL til visning ved søgning på det anvendte ord.

Søgeordene ”æder hinanden” og resultatet af f.eks. 10 undersider optimeret til samme søgeord, vil blive visning af kun 1 side, de 9 andre vises slet ikke i søgemaskinerne.

Titler og beskrivelser

De indtastes på hver URLs kode og er synlig i toppen af browseren.
Søgemaskinerne viser de indtastede titler og beskrivelser i søgeresultaterne og benytter dem som et klart signal om, hvad en URL omhandler.
Beskrivelsen har dog ikke indflydelse på placering.

Overskrifter
Overskrifterne på en underside, er et klart signal om, hvad søgemaskinerne må forvente, at finde på en URL.
Derfor anvendes både overskrifter og inderoverskrifter til, at ranke en underside.

Billeder og alt tekster

Søgemaskinerne kan ikke ”SE” hvad der er på et billede og derfor anvendes billeders filnavne og alt tekster, som information om hvad der må forventes at være på et billede.

Billeder og video er brugervenlige og brug heraf vil blive anset som en fordel og derfor trækker de op i søgeresultaterne, hvis de anvendes på den rigtige måde.

Intern linkning og pagerank fordelig
Den måde der linkes rundt blandt undersider og produkter internt på et website, anvendes af søgemaskinerne til at forstå indholdet af et website, men også til at prioriterer indholdet.

Det har derfor stor indflydelse på, hvilke områder af et website, der fremhæves mest.

Indekserede sider

Når søgemaskinen har været forbi en underside og valgt at vise den i søgeresultaterne, vil den være ”indekseret”.
I visse tilfælde vil en side ikke blive inkluderet i indekset. Der er flere grunde hertil og det er naturligvis vigtigt, at alle de sider der ønskes vist i søgeresultaterne også bliver det.

Et XML sitemap hjælper søgemaskinerne på vej til at finde alle undersider og få dem indekseret.

Tyndt content

En tom underside, der indekseres ved en fejl, vil blive opfattet om tyndt content og trække ned.
Få sider er ikke et problem, men er der meget tyndt content f.eks. et hav af blogindlæg med kun 50 ord, så vil det teoretisk trække ned i placeringerne.

Emnedækning

Dækning i bredde og dybde er vigtigt for at opnå gode rankings. Søgemaskinerne ønsker at sende brugerne til websites, der indeholder alle de informationer de søger efter.
Derfor vil det være fordelagtigt, at et website dækker et emne godt i bredden og naturligvis også i dybden.

Teknisk SEO

Selve opsætningen af den platform et website eller webshop anvender, er yderst vigtig.
Korrekt opsætning sørger for høj hastighed, aflukning for områder søgemaskinerne ikke skal ind og indekserer og let adgang til de vigtige områder.

Ekstern linkning

Links der peger væk fra websitet til andre websites.
Søgemaskinerne anser eksterne links til områder, der forklarer et område, ord eller begreb, som en fordel og det er derfor også fordelagtigt, at linke ud, hvor det er relevant.

Backlinks

Linker et andet website ind til dit website, så er der tale om et backlink.
Søgemaskinerne tæller antallet af links ind til hver underside samt forsiden og både antal, samt type af links anvendes til at placerer et website i søgeresultaterne.
Over 50% af en hjemmesides placering skyldes antallet af links samt den måde de er udformet på, så de er yderst vigtige og en meget vigtig del af SEO optimering.

Et stort website, der er 100% SEO optimeret, vil ikke få høje placeringer i søgemaskinerne, hvis der ikke er mange relevante links ind til websitet.